geredederiosb

Ulusal Linkler

T.C. Cumhurbaşkanlığı https://www.tccb.gov.tr
Türkiye Büyük Millet Meclisi https://www.tbmm.gov.tr
T.C. Maliye Bakanlığı https://www.hmb.gov.tr/
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı https://www.sanayi.gov.tr
T.C. Ticaret Bakanlığı https://www.ticaret.gov.tr
T.C. Merkez Bankası https://www.tcmb.gov.tr
Türkiye İş Kurumu https://www.iskur.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu https://www.tuik.gov.tr
Gelir İdaresi Başkanlığı https://www.gib.gov.tr
TOBB https://www.tobb.org.tr
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) https://www.tse.org.tr
Borsa İstanbul https://www.borsaistanbul.com
Resmi Gazete https://www.resmigazete.gov.tr
OSBÜK OSB Üst Kuruluşu https://www.osbuk.org

Yerel Linkler

Bolu Valiliği https://www.bolu.gov.tr
Gerede Kaymakamlığı https://www.gerede.gov.tr
Bolu Belediyesi https://www.bolu.bel.tr
Gerede Belediyesi http://www.gerede.bel.tr
Bolu Ticaret ve Sanayi Odası http://www.bolutso.org.tr
Gerede Ticaret ve Sanayi Odası http://www.geredetso.tobb.org.tr
Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr