geredederiosb

Deri sanayisinin geliştiği yerlerden biri olan Gerede’de dericiliğin tarihçesi oldukça eskidir. 1354 tarihinde Gerede’nin Osmanlı topraklarına katılmasıyla bu civara yerleşen Ahiler debağat sanatını Gerede ve çevresine yaymışlardır. İlk olarak Osmanlı döneminde şehrin içine alınan deri atölyeleri, Cumhuriyet döneminde ikinci kez taşınarak bugünkü yeri olan Kaynarlar mevkiinde faaliyetini sürdürmektedir. Üçüncü kez gerçekleşecek olan taşınma süreci ise alt yapı işlemleri tamamlanan yerleşimlerin dışında Ankara yoluna 2 km, Gerede’ye ise 4 km mesafede bulunan İlçe merkezinin güneydoğusunda kalan Karaçam Mevkiinde kurulan Deri Organize Sanayi Bölgesidir.


Mevcut deri sanayi alanını organize deri sanayi alanı olarak geliştirmek amacı ile 1992 yılında Deri Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları başlatılmıştır. 1998 yılında, Gerede Organize Deri Sanayiciler Derneği kurulmuş dernek, mevcut sanayi alanındaki deri imalatçılarının sağlıklı ve sistemli bir şekilde yapılmakta olan ve 15.04.2000 tarih ve 24021 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun yürürlüğe girmesiyle tüzel kişilik kazanan Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesine eksiksiz olarak geçişini sağlamak amacını taşımıştır.


Gerede Karaçam mevkii Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için belirlenmiş 1997 yılında yatırım programına alınmış ve bu alanda kamulaştırma çalışmaları tamamlanmıştır. 2007 yılında 4000 m3 kapasiteli arıtma tesisi faaliyete geçirilmiş, 2012 yılında ihalesi yapılan alt yapı çalışmaları ile birlikte Elektrik, Doğalgaz çalışmaları da 2018 yılında tamamlandıktan sonra taşınma sürecine başlanmıştır.


İmar uygulaması sonunda oluşturulan toplam alanı 157,8 ha olan arsa niteliğindeki 134 adet parselin, 126 adeti sanayi parseli, bir adet parseli arıtma tesisi, iki adet parsel ise resmi kurum ve ticaret alanı, üç adet parsel Teknik Hizmet Alanı, iki adet parsel de sağlık alanı, eğitim alanı ve yönetim alanı olarak ayrılmıştır.


Gerede Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredi kapsamında tüm OSB’lerde içinde yapımı ilk kez Gerede Deri İhtisas OSB de gerçekleştirilen 268,000 m2 alanda kurulu 450.000 m3 kapasiteli Arıtma Çamuru II. Sınıf Düzenli Depolama Alanı mevcuttur.

KURULUŞ TARİHİ
1994
BÜYÜKLÜĞÜ
157,8 Hektar
KONUMU
Gerede-BOLU