geredederiosb

İmar ve Altyapı Durumu:

05.10.2020 tarihli İmar Plan Revizyonu ile 1.578.034,26 m² bürüt alan üzerine kurulu Gerede Deri İhtisas OSB’de yol ve yeşil alanlara ayrılan kısımlar düşüldükten sonra; 767.673,72 m² alan sanayi parseli (126 Adet Parsel), 34.105.00 m² Arıtma Tesisi alanı, 208.951,65 m² alan Arıtma Çamuru Düzenli Depolama Alanı,17.221,21 m² ise sosyal tesisler alanı olarak ayrılmıştır.

Altyapı projeleri hazırlanması PİRAMİT MÜHENDİSLİK A.Ş. tarafından yapılmıştır. Altyapı inşaatları kapsamında; yollar (yol üst kaplamaları ve yağmur suyu ızgara bağlantıları vb), saha içi Kullanma Suyu (Proses), içme suyu şebekesi, su deposu inşaatı, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, YG-AG-OG elektrik yeraltı ve Havai hatları ve Doğalgaz İletim hatları tamamlanarak işletmeye alınmıştır.

Kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için 5 adedi OSB içinde, 4 adedi OSB dışında olmak üzere toplam 9 adet sondaj kuyusu açılmış olup, 45 lt/sn su temin edilerek 5000 m³’lük depo’ ya terfi edilerek, cazibeyle şebekeye su verilmektedir.

6,000 m3 lük Arıtma Tesisi İnşaat Çalışmaları devam etmekte olup, 28.10.2022 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır. 450,000 m3 kapasiteli Arıtma Çamuru Düzenli Depolama Alanı tesisinin yapım çalışmaları ise tamamlanmıştır. Tesisin faaliyet izni için başvuru çalışmaları başlamıştır.

Kamulaştırma:

Kamulaştırılan tüm parsellerin OSB Tüzel Kişiliği adına tapu tescilleri yapılmıştır.

Parsel tahsisleri:

Organize Sanayi Bölgemiz de 126 adet sanayi parseli bulunmakta olup, 124 adet parselin tamamının sanayiciye tahsisi yapılmıştır. Tahsisi yapılan parsellerden 23 adetinin fabrika binaları tamamlanmış (23 firma) ve üretime geçmiş olup, 47 parselde de (47 firma) fabrika bina inşaatları devam etmektedir.

Katılımcı İlişkileri

Gerede Deri İhtisas OSB, üretimde olan Deri üretim firmaları ile her geçen gün gelişen büyük bir organizasyondur. Kurulduğu yıldan itibaren katılımcılarıyla birlikte güçlenen bölgemiz, ülkemize ve dünyaya katma değeri yüksek üretim sağlayarak geleceğe değer katmaya devam etmektedir.

Bu uzun ve zorluklarla dolu yolculukta katılımcılarımız en büyük destekçilerimizdir. Biz de bölge yönetimi olarak katılımcımız olan veyahut olmak isteyen tüm yatırımcılarımıza, katılımcı ilişkileri birimimizle her konuda destek olmakta ve onları bilgilendirerek, yönlendirmekteyiz.

Katılımcı İlişkilerinin Verdiği Hizmetler Nelerdir?

  • Bölgeye gelen sanayicilere bölge hakkında bilgi verilerek, bölgenin tanıtımımızın yapılması ve avantajlı yönlerinin anlatılması,
  • Bölgede tesis kuracak katılımcılara yer seçimi konusunda (yerin gösterilmesi, imar durumu vb.) yardımcı olunması,
  • Katılımcıların parsel satış, tahsis, devir ve kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Katılımcı bilgilerinin (adres, telefon, vb.) güncel tutulması,
  • OSB Bölge Müdürlüğünde katılımcı işlerinin zamanında yapılmasının sağlanması amacı ile takip sürecinin yürütülmesi; süreç hakkında katılımcıların bilgilendirilerek, gerektiğinde ilgili birimlere yönlendirilmesi,
  • Katılımcılara nitelikli ve en kısa sürede hizmet sunulabilmek amacıyla Bölge Müdürlüğü bünyesindeki diğer birimlerle koordinasyonun sağlanması ve hizmetlerin aksayan yönlerinin belirlenerek, aksaklıkların giderilmesi için çözüm üretilmesi,
  • Katılımcı memnuniyeti ölçme çalışmalarının yapılması ve memnuniyet düzeyinin yükseltilmesine yönelik önlemlerin alınmasının sağlanması,
  • Katılımcılardan gelen şikâyet, istek ve önerileri değerlendirerek, gerekli önlemlerin alınması,
  • Periyodik katılımcı ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi görevleri arasında yer almaktadır.